WoningWeetjes.nl - Meer weten over wonen!

Als je mag gaan verbouwen

Nu je weet wat je kunt besteden voor de verbouw, kunt je de wensen en besteding naast elkaar leggen. Wat is er nu precies haalbaar? Wellicht dien je de wensen bij te stellen. Maar er is nog een ander probleem; je kunt niet zomaar je huis gaan verbouwen. Als iedereen dat zou doen, zou het al snel een janboel worden in Nederland. Daarom heeft de overheid regels gemaakt die van verbouwingen geen wildgroei maakt via vergunningen. In eerste instantie dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen verbouwen binnen en verbouwen buiten je eigen huis. In tweede instantie dient te worden gekeken of voor de verbouw een vergunning nodig is of niet.

Binnenshuis
Voor een verbouwing binnenshuis heb je in principe geen vergunning van de gemeente nodig. Zolang het maar geen gevaar op gaat leveren voor jou en je buren. Je kunt dus vaak zonder problemen een keuken of badkamer vervangen.

De geldverstrekker kan echter wel een probleem zijn. In principe bent je verplicht de goedkeuring te krijgen van de geldverstrekker voor elke verandering in de woning. Daar heb je immers voor getekend in de hypotheekakte (de overeenkomst tussen jou en de geldverstrekker m.b.t. de hypotheek). Een eigen huis is vaak belast met een hypotheek. De geldverstrekker heeft met jou onder bepaalde voorwaarden een lening verstrekt. Bij een eventueel gedwongen verkoop wil deze geldverstrekker wel graag de volledige lening (plus kosten) uit de verkoop van de woning halen. De geldverstrekker zal het dus zeer onprettig vinden als door een verbouw een woning minder waard wordt.

Nu gebeurt dit laatste niet zo vaak, dus in de praktijk wordt er vrijwel nooit toestemming voor verbouw (binnen- of buiten) aangevraagd bij de geldverstrekker. Overigens zullen velen het ook weten via de hypotheek aanvraag en het taxatierapport.

Buitenshuis
De volgende vragen hebben betrekking op de uitvoering van de verbouw en vergunningen. Vergunningen zijn lastig en tijdrovend. Daarom zijn er per 1 januari 2003 richtlijnen opgesteld die het geheel eenvoudiger en daadkrachtiger moeten maken. In sommige gevallen heb je dus een bouwvergunning nodig, in andere gevallen weer niet.
   
Onder een verbouw in combinatie met een vergunning kan veel worden verstaan. Een vergunning is in principe voor iedere aan- of uitbouw nodig. Ook voor de bouw van een bijgebouw (losse garage) bestaat een apart vergunningstraject, evenals voor dakkapellen en (schotel)- antennes en erf afscheidingen of sloop- of kapwerkzaamheden. Vanwege de complexiteit is bepaald, dat er voor bepaalde zaken geen vergunning nodig is. Dit heeft veelal te maken met de locatie waar de bouw plaats vindt: aan de voor- of achterzijde en hoe groot die bouw is of wat de afmetingen zijn. De buurt, het straatbeeld en de buren worden er eveneens bij betrokken. Het een en ander is reeds bepaald in het bestemmingsplan en er is ook een welstandscommissie.

Er zijn drie statussen voor een vergunning:
•    Vergunningvrij: Indien de voorgenomen verbouw binnen de gestelde voorwaarden valt om geen vergunning aan te vragen, maar alleen een meldingsplicht hebben. Meestal een kleine aan- of verbouw.
•    Licht-vergunningplichtig: Indien de voorgenomen verbouw net buiten de gestelde voorwaarden valt, dien je een lichte bouwvergunning aan te vragen. Meestal een kleine aan- of verbouw.
•    Regulier vergunningplechtig: Indien de voorgenomen verbouw ver buiten de gestelde voorwaarden valt, dien je een lichte bouwvergunning aan te vragen. Veelal voor specifieke gevallen en wensen.

De volgende stappen worden doorlopen bij een lichte vergunningaanvraag:
1.    Je dient een aanvraag volgends de indieningvereisten in (www.vrom.nl) en stuurt de juiste stukken mee.
2.    Binnen vier weken hoor je of de aanvraag compleet is. Je hebt anders nog vier weken voor het aanleveren van deze stukken. Dit kunnen ook zeer gespecificeerde tekeningen zijn van een architect.
3.    De stukken worden bekeken aan de hand van vele voorschriften. Deze hebben betrekking op de veiligheid, de welstand en het bestemmingsplan.
4.    Binnen zes weken nadat je het complete dossier hebt ingediend, ontvang je bericht of de lichte bouwvergunning wordt afgegeven.

Bij een reguliere bouwvergunning aanvraag gelden er uitgebreidere normen en langere termijnen. Aan de aanvraag van een vergunning zitten kosten (leges) verbonden. Deze verschillen per vergunning en per gemeente.