WoningWeetjes.nl - Meer weten over wonen!

De Notaris


Een notaris mag officiële documenten maken. Dit noemen ze ook wel een notariële akte.   Wanneer u een akte nodig hebt van de Notaris staat omschreven in de Wet.

Wanneer schakelt u bijvoorbeeld een Notaris  in bij een huis of gebouw die veranderd van eigenaar.

Als je als koper op tijd naar de notaris stapt, kan je een goed advies verwachten en horen waar hij dan op zou moeten letten. Ook de verkoper zal bijtijds een notaris kunnen raadplegen, hieruit zal hij advies krijgen over de verplichtingen ten opzichte van de koper.

De overdracht van een woning moet altijd worden geregeld via een akte van levering.  De Leveringsakte en de hypotheek akte worden bij de notaris  gepasseerd.

Omdat de kosten koper voor rekening van de koper  komt, bepaald deze bij welke notaris het word gepasseerd. Partijen kunnen echter gezamenlijk afspreken dat in afwijking van de hoofdregel, de verkoper deze kosten voor zijn rekening neemt. Meestal betaalt de verkoper dan ook de verschuldigde overdrachtsbelasting (‘kosten verkoper’ of ‘vrij op naam’). Ook dan blijft de keuze van de notaris in principe aan de koper.

De Notaris

Het eigendom van een woning kan nooit plaats vinden zonder tussenkomst van de notaris en worden overgedragen. Als de leveringsakte en de eventuele hypotheekakte zijn gemaakt  laat hij deze altijd in aanwezigheid ondertekenen.  Daarna volgt de inschrijving  in de openbare registers.

De koper van een woning heeft het recht zijn notaris te melden. Bij nieuwbouw of specifieke projecten kan dit anders zijn.

Heeft u vragen aan de notaris voor het opstellen van de koopakte kun u hem daarvan op de hoogte stellen  zoas we al zeiden hij is een jurist en kan ons van veel informatie voorzien.

De notaris maakt ook het financiele deel in orde. De koper en zijn hypotheekbank  dienen  er zorg voor te dragen dat  de centjes op tijd, voor het tekenen van de levering , naar een derdengeldenrekening  van de notaris over te maken. Over een waarborgsom die is gestort krijgt de koper rente vergoed; deze word in mindering gebracht op het bedrag dat de koper moet betalen.

De verkoper krijgt meestal een dag of 2 dagen na het passeren de koopsom overgemaakt als zeker is gesteld dat ook hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Fijn zo’n Notaris.