WoningWeetjes.nl - Meer weten over wonen!

Waalre

Waalre kent een jong en een oud verleden. Het huidige Waalre is van recente datum. In 1923 werden de tot dan toe zelfstandige gemeenten Aalst en Waalre samengevoegd. De Nieuwe gemeente telde destijds circa 2300 inwoners. De grond van de gemeente werd echter al vele eeuwen eerder bewoond. Zo vonden de archeologen begin jaren zestig  bij de aanleg van de rijksweg E-34 sporen van een rendiercultuur. Deze sporen wijzen er op, dat tijdens het koude klimaat van de laatste ijstijd rendierjagers daar hun tenten opsloegen.

De Kerkdorpen Aalst en Waalre hadden begin deze eeuw ieder een eigen karakter. Aalst kende rond die jaren een typische lintbebouwing. De huizen lagen voornamelijk langs de weg Eindhoven-Valkenswaard. In de buurtschappen Het Laareind, Ekenrooi en Achtereind stonden toen nog vele boerderijen. De ligging van Aalst ten opzichte van Eindhoven bepaalde steeds meer het karakter van dit dorp. De typische plattelandssfeer is er inmiddels vrijwel verdwenen. Waalre dorp daarentegen heeft dat landelijke karakter nog wel.  De Bevolking leefde van landbouw en veeteelt, totdat de industrie op gang begon te komen in de kempen. Denk aan de sigaren en textiel fabrieken.

Inmiddels telt de gemeente zo’n kleine 17.000 inwoners en is het een van de rijkste gemeentes van Nederland geworden. Waalre wordt niet zomaar de ‘Groenfontein’van de kempen genoemd. Binnen de gemeente grenzen zijn alle kenmerken van een typisch kempenlandschap aanwezig. Waalre heeft ongeveer 400 hectare bossen binnen zijn gemeente grenzen.  Voor de natuurliefhebber genoeg te zien in waalre. Ook heeft u hier een gezellig winkelaanbod en leuke terrasjes waar u zich heerlijk kunt vermaken.