WoningWeetjes.nl - Meer weten over wonen!

Frisse lucht is gezonde lucht

De lucht die we inademen bestaat uit duizenden stoffen. De bekendste stoffen zijn: zuurstof, stikstof en waterdamp. Deze stoffen hebben we nodig om op aarde te kunnen leven. Maar er zijn ook stoffen die schadelijk zijn voor onze gezondheid.
De kwaliteit van de lucht in Nederland wordt gemeten aan de hand van de concentratie schadelijke stoffen. Nederland haalt de Europese normen voor stikstof (-oxiden) niet. De afgelopen decennia is de luchtkwaliteit spectaculair verbeterd, toch sterven er ieder jaar zo’n 18.000 mensen voortijdig door de vervuilde lucht die ze inademen. Vooral mensen met
hart -en vaatziekten zijn erg kwetsbaar. Om de luchtkwaliteit in uw woning te verbeteren zijn er verschillende mogelijkheden.

Ventileren

Hierover bestaan veel misverstanden. Veel mensen denken dat een tijdje het raam open zetten voldoende is. Dit is niet waar. Het is beter om continue te ventileren, dus 24 uur per dag. Na een half uur is de frisse lucht verdwenen en hopen vocht en andere stoffen zich weer op in de woning. Dit kan leiden tot hoofdpijn, geïrriteerde luchtwegen, astma en andere allergische reacties.

Zorg voor frisse lucht

De meeste mensen beperken zich tot luchten, maar dit is niet hetzelfde als ventileren. Ongeveer de helft van de mensen vindt het open zetten van een raam of deur een paar uurtjes per dag genoeg. Wie raamroosters heeft is al beter bezig, mits deze altijd open staan. Vaak gaan deze in de wintermaanden dan weer een deel van  het etmaal dicht omdat het anders toch te koud wordt, vooral in de slaapkamer, maar daar is ventileren juist het hardste nodig.
Ondanks dát, weet bijna ieder Nederlander (96%) dat ventileren belangrijk is voor de gezondheid, dat dit 24 uur per dag zou moeten gebeuren (72%).
Dat staat dan weer in schril contrast met mensen die denken dat ventileren alléén nodig is als er ook iemand in die ruimte aanwezig is (23%) en mensen die denken dat het opengaan van een buitendeur al een goede bijdrage levert aan de ventilatie in huis (37%).

Isolatie en ventilatie

De bouwvoorschriften van de overheid zijn de laatste jaren flink aangescherpt. Dit komt voornamelijk door de zorg voor het milieu en het zuinig omspringen met de voorraden van fossiele brandstoffen. Dit heeft binnen de woningbouw gezorgd voor strenge normen ten aanzien van de isolatie, want in een huis zonder kieren wordt natuurlijk minder energie verbruikt dan in een huis uit de jaren ’70 of eerder. Ook hier zitten nadelen aan.

Ook in de winter

Om tocht te voorkomen zijn er veel mensen die in de winter niet (goed) ventileren, met als gevolg een slechte luchtkwaliteit in huis. Een vervelende bijkomstigheid hiervan is vochtoverlast. Een gemiddeld gezin produceert per etmaal ongeveer 10 liter waterdamp (koken, douchen, wassen, transpiratie). Bij onvoldoende ventilatie heeft dit gevolgen voor de constructiedelen van het huis, maar ook voor de bewoners zelf. Het is dan ook niet vreemd dat huisartsen steeds vaker chronische aandoeningen aan de luchtwegen constateren.

Ventileren betekent op een gecontroleerde manier steeds weer lucht binnen laten, terwijl het gewoon behaaglijk blijft. Dit laatste is voor de meeste mensen de reden om met name in de wintermaanden géén frisse lucht in de slaapkamer te laten als ze zelf in de ruimte aanwezig zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat er in die maanden wél 20% van de warmte verloren gaat door ventilatie, maar dat een belangrijk deel weer teruggewonnen wordt doordat omdat de vochtige/ bedompte lucht vervangen wordt door droge lucht. En die is weer veel gemakkelijker door de radiator te verwarmen. De verwarming hoeft dus ’s ochtends lang niet zo hard te werken. De slaapkamer luchten als er niemand is (omdat dat behaaglijker voelt) is ook niet echt nodig. Omdat er niemand aanwezig is wordt er ook geen koolstofdioxide geproduceerd en komt er dus veel minder vocht in de lucht.

Balansventilatie

“Gebalanceerde ventilatie” is dé manier om én energie te besparen én het binnenklimaat op een gezond niveau te houden. Het zorgt er namelijk voor dat vervuilde en bevochtigde lucht it de lucht wordt gezogen en schone lucht naar binnen wordt geblazen. Om “tochtgevoel” te voorkomen kun je dit systeem combineren met een warmteterugwin-unit. Dit toestel zorgt er voor dat de warmte van de afgevoerde lucht overgedragen wordt aan de verse, nog koele toegevoerde buitenlucht. Hiedroor gaat slechts een gedeelte van de warmte verloren. Doordat er precies evenveel lucht de woning instroomt als er uitgaat, ontstaat  er veel onderdruk in de woning en is er dus altijd voldoende ventilatie om een optimaal binnenklimaat te creëren.
Een aantal tips om problemen te voorkomen zijn:
1    Laat het systeem altijd op een voldoende hoge stand draaien wanner u thuis bent.
    Kijk goed in de gebruiksaanwijzing hoe u het systeem moet gebruiken.
2    Maak elke drie maanden de filters en ventielen van het systeem schoon.
3    Zorg er voor dat het systeem ieder jaar een onderhoudsbeurt krijgt.
    Laat dan ook de condensafvoer en het warmteterugwinblok controleren.
    Let er op dat de ventielen op de juiste manier worden teruggeplaatst.
4    Houdt, bij het leggen van een nieuwe vloer, rekening met genoeg ruimte tussen
    de deur en vloer i.v.m. de ventilatie in huis.

Koele ventilatie

Een nieuwe ontwikkeling in de gebalanceerde ventilatiesystemen is dat deze niet meer alleen ventileren en verwarmen, maar ook ventileren en koelen. Wat is er nu fijner dan in de zomer de woning te koelen met verse, frisse nachtlucht. Er zijn zelfs al systemen die beginnen te koelen met koude nachtlucht als er hete dagen worden verwacht.