WoningWeetjes.nl - Meer weten over wonen!

Tips voor het schilderen

Werk altijd met minimaal twee ( goede ) kwasten. Een voor de kleine en een voor de grotere oppervlakten. Goede varkensharen kwasten nemen meer verf op. Geven deze gelijkmatiger af, werken dus sneller en geven een strakker, minder streeploos resultaat.

Schilder altijd eerst moeilijk te bereiken en dieper liggende delen, vervolgens de horizontale delen en dan de verticale delen. Ben niet te zuinig met de verf, want een te dunne verflaag geeft onvoldoende dekking of bescherming. Verdeel de verg goed en gelijkmatig en strijk het geheel recht door zonder de kwast per deel dat je doorstrijkt van de ondergrond te halen.

Alle randen waar je vanaf de buitenkant tegenaan kijkt , horen bij het buitenschilderwerk. Dus de kopse kant van een naar buiten openslaand raam hoort bij de buitenkant. Vergeet ook de boven en onderkant van ramen, deuren en dergelijke niet, deze zijn juist vochtgevoelig en vaak matig onderhouden.

Kortom met een goede planning , de nodige aandacht, voldoende tijd en goede materiaalkeuze kan de woning er weer jaren tegen en krijg je een bevredigend eindresultaat.

Schilderen van een houten ondergrond binnen in de woning
De manier van voorbehandelen en de wijze van werken is in de woning in feite gelijk aan de wijze van werken aan de buitenzijden van de woning. In de woning worden er hooguit minder eisen gesteld aan de duurzaamheid van de verf of beits. Ook heb je binnenshuis een grotere keuzevrijheid waar het je kleurkeuze betreft, omdat er geen welstandscomissie is, of buren zijn, die mede de kleur bepalen.

Tip voor de wintermaanden. Schilder de Keuken.