WoningWeetjes.nl - Meer weten over wonen!

Valkenswaards nieuws week 10 - 2009

Themabijeenkomst raad over LTS

Donderdag 19 maart staat er een themabijeenkomst gepland voor de gemeenteraad. Het doel van deze bijeenkomst is het vormen van een beeld over de manier waarop de voormalig LTS herontwikkeld zou kunnen worden. De bijeenkomst wordt georganiseerd vanwege de grote belangstelling voor het onderwerp. Op de bijeenkomst zullen ook externe deskundigen aanwezig zijn die op inhoudelijke vragen antwoord kunnen geven.
De bijeenkomst is openbaar en begint om 20.00 uur in de raadszaal in het gemeentehuis aan De Hofnar 15.

Gedeeltelijke afsluiting Dommelseweg wegens onderhoud

Op maandag 9 maart wordt gestart met werkzaamheden aan het gedeelte van de Dommelseweg in Valkenswaard, tussen de kruising met Nieuwe Waalreseweg en de Akkerstraat.

De rijbaan in dit weggedeelte wordt hersteld en waar nodig vernieuwd. De werkzaamheden zullen zeker drie weken duren dus tot en met 27 maart aanstaande.

Verkeersmaatregelen
Van 9 tot en met 27 maart wordt het gedeelte van de Dommelseweg tussen de Nieuwe Waalreseweg en de Akkerstraat afgesloten voor doorgaand verkeer in één richting. Het verkeer vanuit Dommelen wordt omgeleid. Verkeer komend vanuit Valkenswaard richting Dommelen kan wel gebruik maken van de Dommelseweg. De gehele afsluiting is niet van toepassing op (brom)fietsverkeer. Er is tijdens de werkzaamheden gewoon tweerichtingsverkeer mogelijk op de fietspaden.

Gewijzigde route busdienst
De busdienst vanuit Valkenswaard zal in bovengenoemde periode een andere route volgen. Vanwege de werkzaamheden aan de Bergstraat in Dommelen rijdt Hermes al om via Tienendreef en de Nieuwe Waalreseweg. Van 9 tot en met 27 maart zal de bus vanaf de Nieuwe Waalreseweg de Dommelseweg oversteken en via de Vasco da Gamastraat, Amundsenstraat en Kromstraat hun weg vervolgen. Er vervallen geen haltes op de route richting de Markt.

Informatie
Bewoners en bedrijven aan de Dommelseweg ontvangen een brief van de aannemer over de werkzaamheden en maatregelen voor het verkeer. Voor vragen kunt u contact opnemen met de toezichthouder op de werkzaamheden, de heer F. Kloor van RA infra, via telefoonnummer (040) 2076163

Afsluiting deel Maastrichterweg wegens onderhoud

Op dinsdag 10 maart wordt gestart met asfaltonderhoud aan de rijbaan van een gedeelte van de Maastrichterweg in Valkenswaard.

Het gaat om het gedeelte van de Maastrichterweg vanaf de rotonde met de Abdijweg in Borkel en Schaft tot aan de Koppeldijk. De rijbaan op genoemd gedeelte wordt voorzien van een nieuwe deklaag. En er komen middengeleiders en een voorsorteervak ter hoogte van de afslag naar de Schafterdijk en ter hoogte van de toegang naar Stal Tops (Maastrichterweg 255). In totaal duren de werkzaamheden twee weken, dus tot en met dinsdags 24 maart.

Afsluiting deel Maastrichterweg
In verband met de onderhoudswerkzaamheden wordt het gedeelte van de Maastrichterweg vanaf de rotonde met de Abdijweg tot aan de Koppeldijk afgesloten voor doorgaand autoverkeer van dinsdag 10 maart 06.00 uur tot en met dinsdag 24 maart. De afsluiting geldt niet voor (brom)fietsverkeer. Omleiding-routes worden met borden aangegeven. De bedrijven, zoals café-restaurant Zomerhof en het tankstation aan de Maastrichterweg, blijven vanuit het zuiden bereikbaar via de Dorpsstraat-Abdijweg. Panden aan de Schafterdijk blijven bereikbaar vanuit de Dorpsstraat.

Informatie
De bewoners en bedrijven in het genoemde deel van de Maastrichterweg ontvangen een brief van de aannemer over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. Met vragen over het voorgaande kunt u terecht bij de toezichthouder op het werk, de heer F. Kloor van RA infra. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer (040) 2076163.

Lock’n’Go fietsenklemmen in gebruik

De plaatsing van 96 elektronische Lock’n’Go fietsenklemmen in Valkenswaard is afgerond.

Er staan klemmen bij de bushalte op de Markt (voor de Rabobank), bij de bushalte aan de Eindhovenseweg op de hoek met de Merendreef en op de Corridor(-oost) tegenover winkelcentrum De Kerverij. De elektronische klemmen werken met een pasje. Pashouders kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week hun fiets veilig stallen.

Demonstratiedagen
De leverancier van Lock'n'Go organiseert demonstratiedagen in Valkenswaard op:
•    donderdag 12 maart van 11.00 tot 18.00 uur
•    zaterdag 14 maart van 11.00 tot 16.00 uur en
•    donderdag 19 maart van 11.00 tot 18.00 uur.
Op deze dagen zijn medewerkers van Lock’n’Go afwisselend te vinden op de locaties Corridor (tegenover ingang Kerverij) en de Markt (nabij Rabobank). Op het einde van de middag staat er ook een medewerker bij de locatie Eindhovenseweg/ Merendreef. Belangstellenden krijgen uitleg over het gebruik van de fietsen-klemmen. Ze kunnen ook ter plaatse een pas aanschaffen, als ze een geldig identificatiebewijs bij zich hebben.

Lidmaatschap en kosten
Het Lock’n’Go lidmaatschap is vooralsnog gratis. U betaalt voor een pas alleen éénmalig € 5,00 borg, die u weer terug krijgt bij inlevering van de pas. Pashouders kunnen met één pas terecht in alle Lock’n’Go stallingen. Er zijn o.a. stallingen in Eindhoven en Veldhoven.

Aanmelden en meer informatie
Alle informatie over Lock’n’Go vindt u op de website www.lockngo.nl. Daar kunt u ook terecht om u aan te melden. Aanmelden kan eveneens via een formulier dat verkrijgbaar is bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard. Voor meer informatie en/of vragen over het aanmelden kunt u ook bellen met de Lock’n’Go klantenservice: 0900 - lockngo ofwel 0900-5625646.

Jaarlijkse Boomfeestdag op  woensdag 18 maart

In Valkenswaard wordt op woensdag 18 maart de jaarlijkse Boomfeestdag gevierd. De organisatie van de dag is in handen van de vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie (IVN) in samenwerking met de gemeente Valkenswaard.

Op 18 maart komen 26 leerlingen uit groep 8 van basisschool de Dorenhagen en een aantal genodigden om 09.30 uur bij elkaar aan de Goorkes (bereikbaar vanuit de Barentszstraat). Nadat de eerste boom officieel is geplant door burgemeester drs. A. Ederveen, gaan de leerlingen aan de slag. Ze planten 5 eikenbomen en 2.600 stuks bosplantsoen waaronder els, hazelaar, vuilboom, krent, tamme kastanje, beuk, sneeuwbal, kardinaalmuts, kornoelje en wilde roos. Ze worden hierbij geholpen door medewerkers van de afdeling Leefomgeving van de gemeente en door IVN-medewerkers. Na afloop krijgen de leerlingen een traktatie en een aandenken aan de Boomfeestdag. Enige tijd voorafgaand aan de Boomfeestdag verzorgt het IVN een speciale gastles over dit onderwerp op de twee basisscholen.

Naschoolse sportactiviteit in de maand maart: voetbaltrainingen

Dit schooljaar is de gemeente Valkenswaard begonnen met de zogenaamde naschoolse sportactiviteiten. Dit houdt in dat er na schooltijd van basisscholen een laagdrempelige sportactiviteit (bijvoorbeeld voetbal, slagbal, tikspel) georganiseerd wordt. Hieraan kunnen alle basisschoolkinderen gratis deelnemen. Inschrijven is verplicht.
 
In de maand maart heeft de gemeente (als voorbereiding op het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi van voetbalvereniging De Valk) een aantal trainingen bij de lokale voetbalverenigingen georganiseerd. Op deze manier kunnen de kinderen zich nog beter voorbereiden op dit toernooi. Hoewel het toernooi alleen toegankelijk is voor de groepen 7 en 8 van de Valkenswaardse basisscholen, kunnen ook kinderen van de groepen 5 en 6 deelnemen aan deze trainingen. Deze naschoolse sportactiviteit duurt 6 weken. Aan de eerste voetbaltraining van 4 maart hebben ongeveer 70 basisschoolleerlingen aan meegedaan. Hieronder vindt u een overzicht van de voetbaltrainingen:

Datum en tijd    Basisscholen    Locatie
Woensdag 4 maart
13.30-14.30 uur    ’t Smelleken, De Smelen,
De Vlaswiek en St. Servatius
    VV De Valk
Woensdag 11 maart
13.30- 14.30 uur    De Zonnewijzer, de Windroos, De Dorenhagen, de Pionier
    SV Valkenswaard
Woensdag 18 maart
13.30-14.30 uur    Schepelweyen, Agnetendal,
De Belhamel, St. Martinus
    RKVV Dommelen
Woensdag 25 maart
13.30- 14.30 uur   
    ‘t Smelleken, De Smelen,
De Vlaswiek en St. Servatius
    VV De Valk
Woensdag 1 april
13.30- 14.30 uur    De Zonnewijzer, de Windroos, De Dorenhagen, de Pionier
    SV Valkenswaard
Woensdag 8 april
13.30-14.30 uur    Schepelweyen, Agnetendal,
De Belhamel, St. Martinus
    RKVV Dommelen

Buurt- Onderwijs en Sportprojecten
Sinds vorig jaar zijn er binnen de gemeente Valkenswaard verschillende projecten Buurt-Onderwijs en Sportprojecten gestart op basisscholen. Zo maken de kinderen tijdens de gymnastieklessen en na schooltijd kennis met verschillende sporten. Ook zijn er verschillende sportdagen georganiseerd en hebben de kinderen een Sportbundel ontvangen met alle informatie over de sportverenigingen in Valkenswaard.

Ondertekening convenant en uitreiking certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen

Op donderdag 5 maart is in het gemeentehuis van Valkenswaard een convenant ondertekend waarin Verenigd Industrieel Contact Valkenswaard ( VICV), het MKB Nederland, de Schaapsloop BV, de Politie Brabant Zuid- Oost Brabant afdeling Valkenswaard- Waalre, de gemeente en de brandweer van Valkenswaard, hun gezamenlijke inzet bij de uitvoering een aantal maatregelen voor een veilige Schaapsloop in Valkenswaard tot uiting brengen. Deze partijen hebben tevens het certificaat “Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Schaapsloop I en II ” ontvangen.

Achtergrond certificering
In Valkenswaard in 2007 door vertegenwoordigers van bovengenoemde partijen een verklaring ondertekend waarbij de intentie werd uitgesproken om in gezamenlijkheid te komen tot een meer structurele aanpak van criminaliteit en brandonveiligheid op de diverse bedrijventerreinen. Dit KVO is daartoe een middel. Vervolgens heeft een werkgroep een uitgebreide enquête gehouden onder de ondernemers van Schaapsloop I en II en de uitkomsten daarvan hebben de basis gevormd voor een veiligheidsanalyse. Ook is er door de partijen een uitgebreide schouw gehouden op het bedrijventerrein de Schaapsloop. Uiteindelijk is door de werkgroep een plan van aanpak opgesteld, dat onderdeel uitmaakt van het convenant. Dit plan van aanpak bevat een aantal knelpunten en voor ieder knelpunt is een doelstelling geformuleerd ter verbetering. Die verbetering moet bereikt worden door middel van een activiteitenmatrix waarin per deelnemende partij is aangegeven welke stappen men zet om het geconstateerde probleem op te lossen.

Speerpunten convenant KVO Schaapsloop.
De samenwerking tussen genoemde partijen richt zich op een 7-tal speerpunten, zoals deze in het plan van aanpak staan benoemd. Concreet gaat het dan om: gevoelens van onveiligheid in het bedrijf, gevoelens van onveiligheid in de omgeving van het bedrijf, overlast op bedrijventerreinen, inbraak, brandveiligheid, verkeersveiligheid en onderhoud en beheer. Het convenant heeft een werkingsduur van twee jaar. De deelnemende partijen hebben de intentie om de samenwerking – na evaluatie- weer voor een periode van twee jaar te verlengen.
 
Site-tip: inschrijven voor de basisschool

Als uw kind tussen 1 april 2009 en 1 oktober 2009 vier jaar wordt, is het de bedoeling dat uw kind aangemeld wordt bij één van de basisscholen. Op elke school kunt u het hele jaar door, een afspraak maken voor een kennismaking met en een rondleiding door de school.

U dient uw kind, als het geboren is tussen 1 april 2005 en 1 oktober 2009, in te schrijven vóór 1 mei 2009. Op de gemeentelijke website vindt u alle gegevens die u nodig kunt hebben. U kiest daarvoor links in het menu voor de button ‘Leven in Valkenswaard’. Daarna kiest u ‘Onderwijs’ en vervolgens ‘Basisschool - inschrijving vóór 1 mei 2009’.