WoningWeetjes.nl - Meer weten over wonen!

Wat is projectontwikkeling nu eigenlijk

Onder projectontwikkeling wordt in de vastgoedbranche de activiteit verstaan die gericht is op de totstandbrenging van nieuwe gebouwen en/of  bouwgrond.

Wat doet een projectontwikkelaar in het dagelijkse leven?
Een projectontwikkelaar doet al wat nodig is om nieuwbouw gerealiseerd te krijgen. Hij bedenkt een 'producten' (gebouwen) waarvan hij denkt dat er vraag naar is, hij organiseert zaken rondom de grond waar gebouwd wordt, de functie van het gebouw, het ontwerp en alle zaken die geregeld moeten worden om te kunnen bouwen, zoals het contracteren van een aannemer en het verkrijgen van de bouwvergunning. Hij bewaakt het project ook financieel.

Waar leeft een projectontwikkelaar van?
Een projectontwikkelaar leeft van (verantwoord) risico nemen. Er wordt geïnvesteerd in bouwplannen terwijl op voorhand niet zeker is dat de plannen gebouwd of verkocht kunnen worden. De investeringen gaan bijvoorbeeld zitten in de aankoop van grond (vaak zonder dat zekerheid wat er op de grond gebouwd mag worden) en het inhuren van architecten en adviseurs om plannen te maken of te onderbouwen. Pas als de gebouwen verkocht worden krijgt hij zijn investering terug.
Ook partijen die zonder risico ontwikkelen worden wel ontwikkelaars genoemd. Het gaat dan vaak om het tegen een vergoeding begeleiden van een bouwproces voor een andere partij, die het gebouw gaat gebruiken, exploiteren of verkopen.

Wie mag zich projectontwikkelaar noemen?
Iedereen mag zich projectontwikkelaar noemen. Andere gebruikte termen zijn vastgoedontwikkelaar of ontwikkelingsmanager. Om het vak goed te kunnen uitoefenen is een brede kennis en ervaring nodig. Er is (soms zeer gedetailleerde) kennis nodig over bouwtechniek, wetgeving, marketing en planeconomie. Omdat het niet meevalt om alles te weten, ontstaan binnen projectontwikkeling veel specialismen: projectontwikkelaars die bijvoorbeeld alleen de technische kant van het werk uitvoeren, de commerciële kant of de procedurele kant.

Wat ontwikkelen projectontwikkelaars zoal?
In beginsel ontwikkelen projectontwikkelaars alles waarmee geld te verdienen is. De meeste ontwikkelaars zijn actief in het ontwikkelen van woningen of commercieel vastgoed (winkels, kantoren of bedrijfshallen). Een enkeling specialiseert zich, bijvoorbeeld in vakantiedorpen, varkensstallen of politiebureaus. Ieder product heeft zijn eigen bijzonderheden. Iemand die de kunst van het ontwikkelen van woningen beheerst hoeft nog geen goed ontwikkelaar van kantoren te zijn.